/>

Årets Quest-vecka är igång

Nu är det igång! Under hela vecka 5 är det stor pedagogisk final för Norlandia Förskolors drygt 5000 barn och 1500 pedagoger. Inom ramen för vårt årliga evenemang Norlandia Quest samlas alla 75 förskolor kring det gemensamma temat HEROES ("hjältar"). 

Ända sedan årets tema tillkännagavs under sensommaren förra året har barn och pedagoger utforskat området och samlat nya kunskaper. Hjälte-temat införlivas i många verksamheter som en naturlig del i det pedagogiska arbetet där hjältemod, förebilder, klassiska hjältar såväl som vardagshjältar avhandlas med stor nyfikenhet.

Nu stundar finalveckan där alla barnen är supertaggade på att visa upp sitt arbete för familjerna. På grund av den rådande pandemin är det upp till varje förskola om arbetet kan visas upp i förskolemiljön eller genom verksamhetens digitala kanaler. 

Om Norlandia Quest
Norlandia Quest är ett årligt pedagogiskt evenemang inom ramen för Norlandia Förskolors identitet Kunskap & Innovation. Med ett gemensamt tema uppmuntras barn och pedagoger att utforska ämnet för att samla nya kunskaper och erfarenheter – helt i linje med vårt ledord nya upptäckter - varje dag. Tidigare års teman har varit film, science och GoGreen.