Norlandia Förskolor Nygårds

Norlandia Förskolor Nygårds erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Nygårds är beläget i centrala Västerås och erbjuder 53 förskoleplatser fördelade på tre avdelningar - Kunskapen, Nyfikenheten och Tryggheten. Förskolan är inrymd på bottenvåningen i två separata närliggande hyreshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter under året för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en innergård med planteringar, utomhusleksaker och motorikbana där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.