Våra öppettider

Nygårds har öppet mellan kl. 06.30-17.30. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Under sommaren 

Under sommaren har vi stängt veckorna 29-31. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa veckor, vänligen kontakta rektor.  

Planeringsdagar

Nygårds har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, vänligen kontakta rektor.